Audyt zdrowia pracowników i organizacji.

Cel przeprowadzania audytu: poznanie aktualnego stanu świadomości pracowników i pracodawców w zakresie czynników wpływających na efektywność pracy. poprawa świadomości kondycji psychofizycznej osób czynnych zawodowo. uzyskanie przez pracodawców pogłębionej opinii i oceny jak są postrzegani przez swoich pracowników i współpracowników pod kątem atrakcyjności pracy Po przeprowadzeniu audytu będziemy wiedzieli: czy treść pracy jest atrakcyjna dla pracowników. […]

Wpływ stresu na pracownika

Atmosfera w pracy czy stres z nią związany ma ogromny wpływ na jakość życia zatrudnionej osoby, ale przekłada się również na efektywność, z jaką wykonuje ona swoje obowiązki. Jakie mogą być konsekwencje długotrwałego stresu i w jaki sposób może on wpłynąć na pracownika? Stres jest nieodłączną częścią życia zawodowego. Większe projekty, ważne zadania czy niespodziewane […]

5 kluczowych czynników źródłem satysfakcji z pracy

Na skutek zmian wynikających z postępu cywilizacyjnego, a także przyspieszającego trybu życia, coraz powszechniejszym staje się zjawisko wypalenia zawodowego, napięcia nerwowego, stresu zawodowego. Przyczyną są pewne czynniki, począwszy od pracy w nieergonomicznych warunkach, a kończąc na rozbieżnościach pomiędzy wymaganiami stawianymi pracownikowi przez pracodawcę, a jego faktycznymi możliwościami. Zjawisko to jest wysoce szkodliwe nie tylko ze […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top